Fire beyanı Hal Kayıt Sistemi’nden yapılacak

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hak­kında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayım­lanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, malların, tasnifleme, ambalajlama, ayıklama, depolama ve nakliye aşamalarında meydana gelen mik­tar kayıpları için, belirtilen oranları aşmaya­cak şekilde, Bakanlık bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan merkezi Hal Kayıt Sistemi üzerinden fire be­yan edilebilecek. Aynı mala ilişkin fire beyanı bir bildirimci tarafından yalnızca bir defa ya­pılabilecek. Fire beyanı, hal rüsumu başta ol­mak üzere, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkın­da Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynakla­nan yükümlülükler ile sözleşmeden doğan yü­kümlülükleri ortadan kaldırmayacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir