Max Weber’in Borsa isimli kitabı pek çok soruya karşılık niteliğinde

Weber’in birincisini 1894 yılında, ikincisini ise 1896 yılında yazdığı, toplamda 64 sayfalık eser, Türkçedeki Weber literatürüne  kazandırıldı.

Tek bir kitapta toplanan metinlerin birincisi, borsanın hedeflerini ve örgütlenme biçimlerini, ikincisi ise borsa süreçlerini ele alıyor.

Yapıtta Weber, geçmişten bugüne iktisadi faaliyetin örgütlenme biçiminin nasıl değiştiğine odaklanıyor ve borsanın Weber’in yaşadığı devirde nasıl dünya çapında karar süren iktisadi sistemi mümkün kılan değerli bir kurum olarak ortaya çıktığını kıymetlendiriyor.

Sayfa: 112

Kitaptan

“Eğer insanlığın emek seyahatini tarih öncesine kadar takip edersek, onun mal üretmesini tetikleyen en erken ve doğal bakış açısı olarak şuna rastlarız: kendi gereksinimini karşılamak. Kendi elleriyle doğayı işleyerek beslenme ve örtünme, dona ve hava şartlarına karşı korunma gereksinimlerini gidermeye çalıştı. Lakin hiç kimsenin gücü tabiata tek başına kafa tutmaya yetmemiştir. Çıplak varlığını korumak için artık ve her daim diğerleri ile cemaat halinde yaşamaya muhtaçtır, tıpkı bebeğin anne sütüne muhtaç olması üzere. Üstelik muhtaç olduğu cemaati, tıpkı bir bebeğin annesini kendisinin seçememesi üzere, tekrar özgür kararıyla kendisi tayin edemedi.”


Max Weber kimdir?

Max Weber, 1864 yılında Prusya’nın Erfurt kentinde doğdu. Heidelberg Üniversitesi’nde başladığı hukuk eğitimini Berlin Üniversitesi’nde tamamladı. Alman Sosyoloji Derneği’nin kurucuları ortasında yer alan Weber, Berlin Üniversitesi, Freiburg Üniversitesi ve Heidelberg Üniversitesi’nde dersler verdi.

Çalışma alanları

Yapıtlarından kimileri şunlardır: Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Sosyolojinin Temel Kavramları, Toplumsal Bilimlerin Metodolojisi, Bürokrasi ve Otorite, Sosyoloji Yazıları, Hukuk Sosyolojisi, Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, Meslek Olarak Siyaset, Din Sosyolojisi.

 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.